YSK’nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

TBMM Genel Kurulu’nda, YSK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk dört maddesi kabul edildi.

Teşkilat yapısı değiştirilen Yüksek Seçim Kurulu içi TBMM Genel Kurulu toplandı. Kurulda, alınan kararlar kamuoyuyla da paylaşıldı.

YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

KURUL KARARLARINDA KİMSEDEN EMİR ALMAYACAK

Kabul edilen maddelere göre, Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek.

Kurul, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

Başkan ve başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek. Başkan ve başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye belirlenecek. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmeyecek.

YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

3 YILDA BİR SEÇİM YAPILACAK

Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için 3 yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılacak ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın ocak ayının son gününden itibaren hesaplanacak. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

Başkan veya başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan bu görevlerini bırakmaları halinde, tüm üyelerin katılımıyla bu görevler için seçim yapılacak. Başkan veya başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alacak.

KURUL ÜYESİ GÖREVİNİ BIRAKIRSA YENİ ÜYE ONUN KALAN SÜRESİNDE ÇALIŞACAK

Başkan veya başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılması durumunda önce üye seçimi yapılacak. Seçilen yeni üyenin de katılımıyla başkan veya başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra yeni üyenin yeri belirlenecek.

Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple üyeliklerinin sona ermesi halinde, bu üyelerin yerine yeni üye seçimi yapılacak. Yeni seçilen üye, yerine seçildiği başkan, başkanvekili veya üyenin görev süresini tamamlayacak.

Teklifin, dördüncü maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyon ve hükümetin yerinde olmaması üzerine Tüzün, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Benzer Haberler

Leave a Comment