Yapı ruhsat ve yapı kullanım izinleri arttı

2017 yılının ilk dokuz ayında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları, bir önceki yıla göre artış gösterdi.

2017 yılının ilk dokuz ayında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının bir önceki yıla göre, bina sayısında yüzde 32, yüzölçümünde yüzde 52.2, değerinde yüzde 82.6, daire sayısında ise yüzde 57 artış görüldü.

TÜİK ARAŞTIRMA YAPTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, 2017 Ocak -Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 222.4 milyon metrekare iken bunun 125.9 milyon metrekaresi konut, 46.6 milyon metrekaresi konut dışı ve 50 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 173.7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 12.6 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı ruhsat ve yapı kullanım izinleri arttı

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 189.6 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 28.6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 4.2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam bir milyon 106 bin 389 dairenin bir milyon 31 bin 681’i özel sektör, 61 bin 734’ü devlet sektörü ve 12 bin 974’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 44.9 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u, 25.6 milyon metrekare ile Ankara, 12 milyon metrekare ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Hakkari ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına  göre İstanbul  ili  232 bin 316 adet  ile en yüksek  paya sahip oldu. İstanbul’u 88 bin 994 adet ile Ankara ve 67 bin 41 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Bayburt oldu.
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde yedi, yüzölçümü yüzde 10.5, değeri yüzde 31.3, daire sayısı ise yüzde 11.6 artış gözlemlendi.

Yapı ruhsat ve yapı kullanım izinleri arttı

65.1 METREKARESİ KONUT OLDU

TÜİK verilerine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 112.5 milyon metrekare iken, bunun 65.1 milyon metrekaresi konut, 25.4 milyon metrekaresi konut dışı ve 22 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanım amacına göre 83.6 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 96.7 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 13 milyon metrekare ile devlet  sektörü  ve  2.8 milyon metrekare  ile  yapı  kooperatifleri  izledi. Daire  sayısına  göre ise, toplam 568 bin 162 dairenin 524 bin 920’si özel sektör, 30 bin 765’i devlet sektörü ve 12 bin 477’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapı ruhsat ve yapı kullanım izinleri arttı

ANKARA İKİNCİ SIRADA

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 20.4 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 11.6 milyon metrekare ile Ankara, 6.6 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Bayburt oldu.

Daire  sayılarına  göre,  İstanbul  ili  114 bin 547  adet  ile  en  yüksek  paya  sahip  oldu.  İstanbul’u 47 bin 642 adet ile Ankara ve 36 bin 198 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Ardahan oldu.

Benzer Haberler

Leave a Comment