Pargalı İbrahim’in mezarı bulundu iddiası

Kanuni’nin idam edilen vezirinin mezarı Karaköy’de aranıyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 13 yıl vezirliğini yapan ve padişahın emriyle idam edilen Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul Karaköy’de bir hanın bodrum katında olduğu iddia edildi.

PARGALI’NIN MEZARI BULUNDU MU

Arkeolog Murat Sav, Pargalı’nın mezarının  Kara Koyun Baba Tekkesi olarak bilinen yerde olduğunu söyledi.

Pargalı İbrahim’in mezarı bulundu mu VİDEO

PARGALI İBRAHİM PAŞA KİMDİR

1493 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul’a getirildi. Kanuni’nin şehzadeliği sırasında Manisa’da onun maiyetinde bulundu. Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi. Osmanlı devletinde çeşitli görevlerde bulundu.

Pargalı İbrahim'in mezarı bulundu iddiası

1521 yılında Belgrad’ın fethinde görev aldı. 1522′de Rodos seferine katıldı. 1523′te sadrazamlığa getirildi. 1524′te Kanuni’nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Mısır’da asayişi sağlamakla görevlendirildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra Anadolu’daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu’da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz’i aldıktan sonra Kanuni’nin kuvvetleriyle birleşti ve Bağdat’ın fethinde görev aldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yaptı. 13 sene sadrazamlık yaptı. Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla anıldı.

Benzer Haberler

Leave a Comment