Mülteci çocuklar için 2 bin doktor bir araya geliyor

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin düzenlediği kongrenin 61’incisinde mülteci çocukların geleceği konuşulacak.

Türkiye Milli Pediatri Derneği düzenleyeceği 61’inci kongresinde mülteci çocukların güncel sorunlarına uluslararası bir çalıştayla çözüm arayacak. Antalya’da 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kongreye yurtiçi ve yurtdışından 2 bin çocuk doktoru katılacak.

Mülteci çocuklar için 2 bin doktor bir araya geliyor

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katılacağı kongreye, Uluslararası Pediatri Cemiyeti’nin (IPA) önümüzdeki dönem başkanı ve IPAF Başkanı Eroll Alden, IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan, Amerika Birleşik Devletleri’nden Marianne O’Grady, Portekiz’den Uluslararası Ergen Sağlığı Derneği Başkanı Helena Fonseca’nın yanı sıra Türkiye’nin tıp fakültelerinden konunun deneyimli öğretim üyeleri, mülteci çocukların yoğun olduğu Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Van gibi bölgelerden hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları da katılacak.

Mülteci çocuklar için 2 bin doktor bir araya geliyor

“BİRÇOK ÜLKEYE ROL MODEL OLACAK DÜZEYDEYİZ”

Kongre kapsamındaki çalıştaya ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, “Türkiye mültecilere yönelik yaptığı çalışmalarla bugüne kadar birçok ülkeye rol model olacak düzeye geldi. Uluslararası üst düzey akademisyenlerin de katılımı ile önemli başlıklar ele alınacak.” dedi.

Mülteci çocuklar için 2 bin doktor bir araya geliyor

“SAVAŞTAN TOPLAM 6 MİLYON ÇOCUK ETKİLENDİ”

Hasanoğlu, çalıştayın önemini ise, “Tüm dünyada 65 milyon mülteci var. Bunların 30-35 milyonunun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Mart 2011’den bu yana ise sadece  Suriye’de 11 milyon kişi evlerinden oldu. Savaştan toplam 6 milyon çocuk etkilendi. Türkiye’de 200 binin üstünde geçici barınma merkezlerinde (26 merkez 10 şehirde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya) toplam 3 milyonun üzerinde kişi var. Bunların da 1,5 milyondan fazlası çocuk. Çalıştayda, ‘Mülteci çocukların güncel durumu’, ‘Mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA’nin rolü’, ‘Türkiye’deki mülteci çocuklar ve TMPD’nin çalışmaları’, ‘Türkiye’deki mülteci ergenler ve TMPD’nin çalışmaları’, ‘Mülteci çocuklarda akıl sağlığı: Risk, iyileşme/düzelme, önleme ve mücadele etme’, ‘Mültecilerde erken yaş çocukluk’, ‘Okul çağı ve ergenlik döneminde akıl sağlığı konuları’ tartışılacak. Çalıştay sonucunda mülteci çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı için ortaya konulan çözüm önerileri ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olacak. Uluslararası katılımcıların yanı sıra 100’ün üzerinde her alandan katılımcının olacağı çalıştayın sonucunu gerekli mercilerle paylaşacağız. Bu çocukların koruma altına alınması, tedavi edilmesi ve kararlılık içinde onlar için yeni adımlar atılması gerekiyor. Onlara psiko-sosyal destek verilmesi, yeniden hayata tutunmaları ve bir birey olarak yeniden topluma kazandırılmaları gerekiyor.” şeklinde açıkladı.

Mülteci çocuklar için 2 bin doktor bir araya geliyor

Benzer Haberler

Leave a Comment