Maden ocaklarında yeni dönem

Enerji Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak’ın talimatıyla maden denetimlerini sil baştan ele aldı.

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen maden kazalarını minimuma indirmek için yeni çalışma hazırlanıyor. Denetlemeler artacak ve en ufak risk anında tespit edilecek.

Maden ocaklarında yeni dönem

SİLBAŞTAN

Maden ocaklarını, işletme güvenliği açısından risk içeriğine göre 3’e ayıran bakanlık, sık sık yürek burkan kaza haberleri ile gündeme gelen riskli yer altı kömür madenlerini ‘kırmızı’ gruba aldı. Denetim sıklığını yılda 1’den 4’e çıkardı. Her 3 ayda 1 denetlenecek madenlerde, en ufak riskin anında tespiti ve önlem alınması sağlanmış olacak.

Maden ocaklarında yeni dönem

YILDA DÖRT KEZ DENETLENECEK

Berat Albayrak’ın “İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine izin verilmeyecek” talimatı ile duyurduğu madencilikte yeni modelin ilk güvenlik uygulaması başladı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), madenleri işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ayırdı. MİGEM, yılda en az bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk büyüklüklerine göre yılda 1, 2 ve 4 kez denetlemeye başladı.

“Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adı ile başlatılan uygulama kapsamında maden sahaları ‘mavi’, ‘sarı’ ve ‘kırmızı’ olmak üzere 3 gruba ayrıldı. İşletme güvenliği açısından en riskli görülen madenlerin bulunduğu ‘kırmızı’ gruptaki maden ocaklarının yılda en az 1 olan denetim sıklığı, 3 ayda 1’e çıkarıldı. Sarı grup 6 ayda 1, mavi ise yılda 1 kez denetime tabi tutulacak.

Maden ocaklarında yeni dönem

EKSİKLER VE RİSKLER ANINDA TESPİT EDİLECEK

Sabah’tan Evrin Güvendik’in haberine göre; Yetkililerden edinilen bilgiye göre, uygulamanın hedefinde, özellikle kazalarla gündeme gelen maden ocaklarının çok daha sık ve uzun süreli periyotlarla denetlenerek, eksik ve risklerin anında tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması var. Tüm yeraltı kömür ve yılda 100 bin tondan fazla üretim yapan yeraltı metal maden ocakları artık 3 ayda 1 denetlenecek.

343 OCAK KIRMIZI GRUPTA

Yılda 500 bin tondan fazla üretim yapan açık kömür ve metalik maden ocakları ile İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul Cebeci bölgesi agrega ocakları da yılda 4 kez denetlenecek kırmızı grup içinde yer aldı. 134 yeraltı kömür, 139 metalik maden, 70 açık ocak sahası olmak üzere toplam 343 ocak kırmızı grupta bulunuyor.

Maden ocaklarında yeni dönem

TORBA YASADA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında Türkiye Taş Kömürü ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özelleştirilmesinin önünü açtığı iddia edilen ve Zonguldak’ta maden işçilerinin eylemine neden olan maddeyle ilgili AK Parti önerge verdi.

Önergeyle, yasadaki “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki hükme “Ancak TTK’nın halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez” ifadesi eklendi.

Böylece Zonguldak ve Bartın’da TTK’nın işlettiği maden sahaları kapsam dışı bırakıldı.

Maden ocaklarında yeni dönem

ÜRETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Önergenin gerekçesinde “Halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

Zonguldak’ta maden işçileri, özelleştirmenin önünün açıldığı gerekçesiyle eylem yapmıştı.

Benzer Haberler

Leave a Comment