Avrupa Birliği bütçesine onay çıktı

Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı genel bütçesinde gelirler 160,1 milyar euro, harcamalar ise 144,7 milyar euro olacak.

Avrupa Birliği bütçesine onay çıktı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), AB’nin 2018 yılı genel bütçesini resmi olarak onayladıklarını açıkladı.

Buna göre, AB’nin 2018 yılı bütçesinde gelirler 160,1 milyar euro, harcamalar ise 144,7 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.

NEREYE NE KADAR HARCANACAK

Bütçeden, büyüme ve ekonomiye yönelik programlara 77,5 milyar euro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020’ye 11,2 milyar euro, AB idari harcamalarına 9,7 milyar euro, sığınmacı krizine ve güvenliğin artırılmasına yönelik 4,2 milyar euro kaynak tahsis edildi.

TÜRKİYE KESİNTİSİ

Bütçede, Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) 105 milyon euroluk kesintiye uğradı. Ayrıca 70 milyon euronun kullanımı da “yeterli ilerleme sağlanıncaya” kadar donduruldu.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, AB üyesi ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Benzer Haberler

Leave a Comment