Akran zorbalığı dijital dünyada da yaygınlaştı

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar arasında görülen akran zorbalığı, teknolojiyle birlikte “siber zorbalığı” beraberinde getirdi.

Benzer Haberler

Leave a Comment