Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu

İki yıldır yayımlanan üç aylık düşünce dergisi Cogito ve Felsefeciler Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu’ 20 – 21 Nisan’da gerçekleşecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat, bu ay çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

SEKÜLER KAVRAM TARTIŞILACAK

10.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak olan sempozyum, bugün ülkemizde bir sorunsal olarak ortada duran ancak akademik düzeyde ve farklı perspektiflerden yeteri kadar tartışılmayan seküler eğitim kavramını ve olgusunu odağına alacak.

İki güne yayılan ve toplam sekiz oturumda gerçekleşecek sempozyuma felsefe, psikoloji, psikanaliz, ilahiyat ve eğitim disiplinlerinden gelen otuza yakın isim bildiri sunacak.

Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu

AHLAKİ DUYARLILIK

Sempozyumda tartışmaya açılacak belli başlı sorular şunlar: Ahlâki duyarlılık yalnızca din ve inanç bağlamında mı geliştirilebilir? Ahlâk eğitiminin din eğitimine indirgenmesinin siyasal, toplumsal, psikolojik ve psikanalitik sakıncaları nelerdir?

Din eğitimi nedir? Seküler eğitim sisteminde din eğitimi nasıl olanaklı ya da olanaksızdır? Seküler toplumda farklı inançların birlikteliği söz konusu ise bunu gerçekleştirmenin ve sürdürmenin yolları nelerdir?

Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu

Benzer Haberler